Evropské programy na podporu výzkumu, vývoje a inovací

Evropské programy na podporu výzkumu, vývoje a inovací

Termín
29.6.2016,  10:00 – 13:00
Místo konání
Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU
Zemědělská 3, 613 00 Brno
Kategorie
Seminář

P R O G R A M

Program Horizont 2020 a další evropské programy na podporu VaVaI
Ing. Pavlína Pancová Šimková, Ph.D. (CZELO TC AV ČR)

Nový program MŠMT Inter Excellence – nástupce programů INGO II, EUREKA II, KONTAKT II, COST CZ, EUPRO II.
Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D. (OVaV MENDELU)

Horizont 2020 z pohledu řešitele
Prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. (AF MENDELU)

Horizont 2020 z pohledu hodnotitele projektů
Doc. Dr. Ing. Milada Šťastná (AF MENDELU)

Činnost styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace v Bruselu (CZELO)
Ing. Pavlína Pancová Šimková, Ph.D. (CZELO TC AV ČR)

Místo konání: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, Brno Pavilon M – nejvyšší patro P RMísto konání: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, Brno Pavilon M – nejvyšší patro