Hodnocení výsledků VaV z pohledu národních a mezinárodních poskytovatelů - druhý termín

Hodnocení výsledků VaV z pohledu národních a mezinárodních poskytovatelů - druhý termín

Termín
17.12.2014,  13:00 – 19:00
Místo konání
Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU
Zemědělská 3, 613 00 Brno
Kategorie
Kurz

Přednáší: Ing. Michal Pazour, Ph.D.

Ing. Michal Pazour, Ph.D. pracuje v TC AV ČR jako vedoucí Oddělení strategických studií. Specializuje se na hodnocení, analýzu a formulaci výzkumné a inovační politiky. Koordinuje národní projekty a studie zaměřené na evaluaci výzkumných a inovačních politik a na identifikaci příležitostí a nástrojů pro posílení národního inovačního systému. Je spoluautorem Zelené a Bílé knihy výzkumu, vývoje a inovací, které se staly hlavními podkladovými studiemi pro vládní reformu systému výzkumu, vývoje a inovací a pro novou Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací na léta 2009 – 2015. Spolupracoval také na přípravě studií v oblasti inovační politiky pro Evropskou komisi, OECD a UNECE.

Program:

  • Hodnocení institucí VaV podle metodiky schválené RVVI
  • Hodnocení poskytovatelů
  • Zásady hodnocení dodržované v zahraničních dobrých praxích
  • Hodnocení výsledků VaVaI v programu Horizont 2020
  • Hodnocení kvantitativní, hodnocení kvalitativní, hodnocení kombinované
  • Možnosti periodického a objektivního hodnocení VaVaI
  • Hodnocení institucí a výsledků VaV v různých zemích
  • Parametry systému rozdělování institucionální podpory a související metodiky hodnocení výsledků VaV
  • Spolupráce v rámci veřejného výzkumu

Registrace do 12. 12. 2014

Místo: budova B, zasedací místnost B106, Mendelova univerzita v Brně

Přihlášky

Ing. Pavlína Pancová Šimková, Ph.D. 
Mendelova univerzita v Brně
Lesnická a dřevařská fakulta
Ústav ochrany lesů a myslivosti
Zemědělská 3 / 613 00 Brno
telefon 545 134 111
xsimkov0@node.mendelu.cz