Komunikace

Komunikace

Termín
27.3.2015,  10:00 – 14:00
Místo konání
Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU
Zemědělská 3, 613 00 Brno
Kategorie
Kurz

Přednáší: Ing. Radim Martynek

Ing. Radim Martynek je zakladatelem vzdělávací instituce Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., konzultantem, autorem a metodikem učebních materiálů. Účastnil se připomínkového řízení k revizi normy ČSN 01 6910 v dubnu 2007. V roce 2011 byl pověřen revizí normy, a tak v roce 2012 vyjde aktualizovaná ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými procesory. 

Program: 

  • Komunikace a zásady společenského chování 
  • Základní srovnání komunikace a společenského chování v evropských zemích 
  • Komunikace a základy etiky, etika ve vědecké práci 
  • Pravidla písemné komunikace 
  • Komunikace na pracovišti 
  • Nejčastější chyby v komunikaci, řešení konfliktů

Termín: 27. 03. 2015, od 10 h 

Registrace do 24. 03. 2015 na e-mail pavlina.simkova@mendelu.cz

Účast na semináři je bezplatná. 

Místo: 

Knihovna Ústavu lesnické a dřevařské techniky, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Dokumenty