Konsorciální smlouvy

Konsorciální smlouvy

Termín
22.4.2015,  10:00 – 16:00
Místo konání
Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU
Zemědělská 3, 613 00 Brno
Kategorie
Přednáška

Přednáší: Mgr. Matěj Kliman

Mgr. Matěj Kliman, absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v roce 2008, je vedoucím sekce výzkum a vývoj, veřejná podpora advokátní kanceláře Holec, Zuska & partneři. Byl členem pracovní skupiny pro změnu zákona č. 130/2002 Sb. iniciované ze strany TA ČR, poskytuje poradenství Fyzikálnímu ústavu AV ČR (v rámci prestižního evropského projektu ELI Beamlines), komplexní právní poradenství pro sdružení CESNET. Věnuje se souladu vnitřních předpisů českých vysokých škol a veřejných výzkumných institucí a právním rámcem financování VaVaI a pracovněprávními vztahy. Mgr. Kliman má výbornou znalost principů a nástrojů strukturální (regionální) politiky EU, znalostí strategických dokumentů na úrovni EU a ČR. Věnuje se také problematice PPP.

Program:

DESCA - Zvláště pak vnitřní organizace konsorcia včetně rozhodovacích procedur distribuce finančních prostředků - vypořádávání vnitřních sporů včetně případů zneužití pravomoci - ujednání o odpovědnosti, odškodnění a důvěrnosti mezi účastníky - ošetření tzv. stávající znalosti (Background) a tzv. nové znalosti (Foreground) - DESCA a české prostředí - Základní rozdíly ve vztahu k EUCAR Model Consortium Agreement (pro oblast dopravy) ASD-IMG (pro oblast letectví)

Registrace:

do 21. 4. 2015 na e-mail: xsimkov0@node.mendelu.cz

Místo:

budova E, učebna E01, Mendelova univerzita v Brně