Legislativa VaV - národní a evropská

Legislativa VaV - národní a evropská

Termín
3.3.2015,  10:00 – 17:00
Místo konání
Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU
Zemědělská 3, 613 00 Brno
Kategorie
Seminář

Přednáší: Mgr. Matěj Kliman

Mgr. Matěj Kliman, absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v roce 2008, je vedoucím
sekce výzkum a vývoj, veřejná podpora advokátní kanceláře Holec, Zuska & partneři. Byl
členem pracovní skupiny pro změnu zákona č. 130/2002 Sb. iniciované ze strany TA ČR,
poskytuje poradenství Fyzikálnímu ústavu AV ČR (v rámci prestižního evropského projektu
ELI Beamlines), komplexní právní poradenství pro sdružení CESNET. Věnuje se souladu
vnitřních předpisů českých vysokých škol a veřejných výzkumných institucí a právním
rámcem financování VaVaI a pracovněprávními vztahy. Mgr. Kliman má výbornou znalostí
principů a nástrojů strukturální (regionální) politiky EU, znalostí strategických dokumentů na
úrovni EU a ČR. Věnuje se také problematice PPP.

Program:

Přehled evropské legislativy a legislativy ČR pro VaV zaměřený na základní nařízení,
směrnice a legislativu ČR pro VaV s důrazem na její praktické důsledky na způsob realizace
a financování výzkumu v ČR i v EU.
Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných
prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon)
Nařízení vlády č. 397/2009, o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a
inovací ze dne 19. října 2009
Hlavní zásady Zákona a předpisů o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a
Zákona o veřejných výzkumných institucích.
Další základní předpisy pro VaV v ČR
Legislativní rámec veřejných soutěží ve vědě a výzkumu v ČR
Předpisy, směrnice a přístupy, politika pro VaV v EU
Veřejná podpora VaV v EU.
Evropská Charta pro výzkumné pracovníky
Kodex chování pro přijímání výzkumných pracovníků
Případové studie – GAČR, TAČR, další grantová schémata, mezinárodní projekty
Ukázky smluv

Registrace

do 03. 03. 2015 na e-mail pavlina.simkova@mendelu.cz

Účast na semináři je bezplatná.

Místo:

Budova B, zasedací místnost LDF, B106, Mendelova univerzita v Brně