Práva duševního vlastnictví

Práva duševního vlastnictví

Termín
26.3.2015,  10:00 – 14:00
Místo konání
Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU
Zemědělská 3, 613 00 Brno
Kategorie
Přednáška

Přednáší: JUDr. Vojtěch Chloupek

JUDr. Chloupek je vedoucím skupiny duševního vlastnictví v advokátní kanceláři Bird&Bird. Specializuje se především na intelektuální vlastnictví a kompetiční zákony. Vystudoval práva na Oxfordské univerzitě a na Univerzitě Karlově v Praze.

Program:

Přehled základní legislativy v ČR. Neprůmyslové vlastnictví

  • Autorské dílo
  • Autor
  • Autorská práva
  • Omezení autorských práv (Evropa, USA)
  • Zvláštní druhy autorských děl
  • Licenční smlouva autorskoprávní
  • Práva související s právy autorskými

Mezinárodní projekty a normy (včetně základních konsorciálních smluv v Horizont 2020 - foreground a background, DESCA aj.). Základní informace o průmyslovém právu Prosazování práv duševního vlastnictví

Legislativa v ČR a neprůmyslové vlastnictví a jakým způsobem lze chránit výstupy tvůrčí činnosti v různých situacích a z různých pohledů (zaměstnavatel vs. zaměstnanec, dodavatel).

Termín: 26. 03. 2015, od 10 h

Registrace do 23. 03. 2015 na e-mail pavlina.simkova@mendelu.cz Účast na semináři je bezplatná.