Práva duševního vlatnictví

Práva duševního vlatnictví

Termín
31.10.2014,  09:00 – 16:00
Místo konání
Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU
Zemědělská 3, 613 00 Brno
Kategorie
Kurz

Přednáší: JUDr. Vojtěch Chloupek

JUDr. Chloupek je vedoucím skupiny duševního vlastnictví v advokátní kanceláři Bird&Bird. Specializuje se především na intelektuální vlastnictví a kompetiční zákony. Vystudoval práva na Oxfordské univerzitě a na Univerzitě Karlově v Praze.

Program:

 • Přehled základní legislativy v ČR.
 • Neprůmyslové vlastnictví
  • Autorské dílo
  • Autor
  • Autorská práva
  • Omezení autorských práv (Evropa, USA)
  • Zvláštní druhy autorských děl
  • Licenční smlouva autorskoprávní
  • Práva související s právy autorskými
 • Mezinárodní projekty a normy (včetně základních konsorciálních smluv v Horizont 2020 - foreground a background, DESCA aj.).
 • Základní informace o průmyslovém právu
 • Prosazování práv duševního vlastnictví

Legislativa v ČR a neprůmyslové vlastnictví a jakým způsobem lze chránit výstupy tvůrčí činnosti v různých situacích a z různých pohledů (zaměstnavatel vs. zaměstnanec, dodavatel).           

Registrace do 27. 10. 2014

Místo: budova B, zasedací místnost LDF, B106, Mendelova univerzita v Brně   

Přihlášky

Ing. Pavlína Pancová Šimková, Ph.D. 

Mendelova univerzita v Brně
Lesnická a dřevařská fakulta
Ústav ochrany lesů a myslivosti
Zemědělská 3 / 613 00 Brno
telefon 545 134 111
xsimkov0@node.mendelu.cz