Programy výzkumu, vývoje a inovací na podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

Programy výzkumu, vývoje a inovací na podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

Termín
20.1.2015
Místo konání
Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU
Zemědělská 3, 613 00 Brno
Kategorie
Přednáška