O projektu

Cíl projektu

Cílem projektu je posílení kvality a excelence, zapojení do mezinárodních projektů a publikačních týmů a etablování členů cílové skupiny, především mladých vědců a studentů, v mezinárodní vědecké komunitě. Zapojením zahraničního vědce v oblasti komplexních chorob dřevin bude tým výzkumně navázán na instituce v Rakousku, Norsku a Slovinsku. Pro interpretaci indikátorů vitality s cílem navrhnout opatření v adaptačním managementu a eliminovat dopady parciálních stresorů je nezbytná existence týmu schopného analýzy a syntézy znalostí, opatření je třeba navrhovat s vazbou na excelentní evropská pracoviště. Ve vědecké činnosti se proto tým změří na ověření použití některých indikátorů vitality a návrh nových indikátorů na různých úrovních od buněčné úrovně až po úroveň porostu, včetně metodik identifikace.  Týmové propojení zlepší odborné a organizační kompetence, excelenci členů cílové skupiny projektu, zintenzivnění komunikační a týmové vazby na zahraniční instituce. Výstupem projektu je zvýšením kvality tvůrčích výstupů a mezinárodní integrace vědeckovýzkumné činnosti týmu vyjádřené návrhy mezinárodních projektů, kvalitními vědeckými publikacemi atd.