Partner

Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Bělidla 986/4a
603 00 Brno (dříve Poříčí 3b, 603 00 Brno)

Web: www.czechglobe.cz
Tel.: +420 511 192 211

CzechGlobe – Centrum výzkumu globální změny, který je jedním ze dvou vědeckých ústavů Centra výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Centrum CzechGlobe vzniklo v Brně v lednu 2011. Svou činností navazuje na téměř dvacetiletou tradici základního výzkumu problematiky globální změny, uhlíkového cyklu a ekofyziologie produkčních procesů rostlin, která se realizovala na Ústavu systémové biologie a ekologie v rámci Rámcových programů Evropské unie již od počátku 90. let. Novou významnou aktivitou Centra CzechGlobe je projekt Operačního programu Věda a výzkum pro inovace nazvaný CzechGlobe – Centrum pro studium dopadů globální změny klimatu, jehož cílem je vybudování výzkumné infrastruktury, která umožní komplexní výzkum problematiky globální změny. Tato výzkumná infrastruktura je financována především z prostředků Evropské unie. Na řešení výzkumných programů se podílejí vědecké týmy, spolupracující se špičkovými odborníky z vědeckých a vzdělávacích institucí z nejrůznějších koutů světa.